تیتر خبرها
خانه / زندگی نامه بی مریم

زندگی نامه بی مریم

نوامبر, 2018

  • 25 نوامبر

    بخشی از زندگی نامه بی بی مریم بختیاری

    بخشی از زندگی نامه بی بی مریم بختیاری بخشی از زندگی نامه بی بی مریم بختیاری خواهر سردار اسعد بختیاری، [مادر علیمردان خان بختیاری و همسر علیقلی خان چهارلنگ] از زنان مبارز عصر مشروطيت است که در سال ۱۲۵۱ هـ.ش در سرزمین بختیاری بدنیا آمد.  وي  که در بختیاری به «بی …