تیتر خبرها
خانه / اشعار علی سلحشوری

اشعار علی سلحشوری

آوریل, 2020

 • 24 آوریل

  شعر زیبای علی سلحشوری برای مدافعان سلامت

  شعر زیبای علی سلحشوری برای مدافعان سلامت شعر زیبای علی سلحشوری برای مدافعان سلامت الها هر که دارد دانش و داد مبراو‌‌‌‌‌را به لطف‌خویش‌از یاد پزشکان و پرستاران ایران حماسه آفریدند این دلیران بجنگیدند چون شیران دلدار بکردند با کرونا رزم و پیکار دو صدها آفرین بر این دو دسته …

فوریه, 2019

 • 8 فوریه

  جهل و نادانی (علی سلحشوری)

  جهل و نادانی (علی سلحشوری) جهل و نادانی (علی سلحشوری) از این کوردل های کوته نظر پسرجان حذر کن حذر کن حذر که از جهل و نادانی و خودسری کنند آتشی درجهان شعله ور تنوری ز آتش چو افروختند بسوزد همه جنگل از خشک و تر در افتد همانا به …

نوامبر, 2018

 • 25 نوامبر

  غزلی در باب جوانی(علی سلحشوری)

  ای جوانان این جوانی چندروزی بیش نیست می کشد بارندامت هرکه دوراندیش نیست هرکسی کاندر جوانی زحمت بسیار برد در زمان پیری اش رنجور و در تشویش نیست رایگان هرگز نخواهی یافت چیزی زین جهان تاکه بر جان تواز رنج زمانه نیش نیست بهر پیری در جوانی بذر بایدکاشتن ورنه …

 • 17 نوامبر

  برشی از قصیده دریغ از جوانی علی سلحشوری

  برشی از قصیده دریغ از جوانی علی سلحشوری برشی از قصیده دریغ از جوانی علی سلحشوری به پیری می کنم یاد از جوانی از آن فرخنده روز کامرانی خورم افسوس و می گویم دریغا دریغ از آن شباب و شادمانی ز سینه آه سردی می کشم من برای آن زمان …