تیتر خبرها
خانه / دستاوردها

دستاوردها

سپتامبر, 2019

  • 8 سپتامبر

    نصیر خان سردار جنگ بختیاری و ویلهلم واسموس

    نصیر خان سردار جنگ بختیاری و ویلهلم واسموس نصیر خان سردار جنگ بختیاری و ویلهلم واسموس ویلهلم واسموس دیپلمات وزارت خارجه دولت آلمان با ورود به ایران با هدف جلوگیری یا کارشکنی در انتقال نفت جنوب به خط مبارزۀ متفقین در شمال، توانست مبارزات ضد بریتانیا در خوزستان را تقویت …

آگوست, 2019

  • 12 آگوست

    نقش بختیاریها در نبرد کرنال و فتح دهلی

    نقش بختیاریها در نبرد کرنال و فتح دهلی نقش بختیاریها در نبرد کرنال و فتح دهلی در سایت ویکی بختیاری به نگارش محسن حیدری استاد عزیز می باشد نبرد کرنال یکی از جنگ های نادر شاه است که در آن به هندوستان حمله شد و در آن ارتش نادر پیروز …