تیتر خبرها
خانه / فتوحات جنگی بختیاری ها

فتوحات جنگی بختیاری ها

ژانویه, 2020

 • 13 ژانویه

  سفر لایارد به مناطق بختیاری

  سفر لایارد به مناطق بختیاری سفر لایارد به مناطق بختیاری یکی از مقالاتی است که دارای بخش های متفاوت است این مقاله در صورت مطالعه دارای بخش هایی است که شاید برای تکمیل برخی از دانسته های هرکسی که در مورد قوم بختیاری مطالعه می کنند لازم است این مقاله …

سپتامبر, 2019

 • 8 سپتامبر

  نصیر خان سردار جنگ بختیاری و ویلهلم واسموس

  نصیر خان سردار جنگ بختیاری و ویلهلم واسموس نصیر خان سردار جنگ بختیاری و ویلهلم واسموس ویلهلم واسموس دیپلمات وزارت خارجه دولت آلمان با ورود به ایران با هدف جلوگیری یا کارشکنی در انتقال نفت جنوب به خط مبارزۀ متفقین در شمال، توانست مبارزات ضد بریتانیا در خوزستان را تقویت …

آگوست, 2019

 • 12 آگوست

  نقش بختیاریها در نبرد کرنال و فتح دهلی

  نقش بختیاریها در نبرد کرنال و فتح دهلی نقش بختیاریها در نبرد کرنال و فتح دهلی در سایت ویکی بختیاری به نگارش محسن حیدری استاد عزیز می باشد نبرد کرنال یکی از جنگ های نادر شاه است که در آن به هندوستان حمله شد و در آن ارتش نادر پیروز …