تیتر خبرها
خانه / سردار اسعد بختیاری

سردار اسعد بختیاری

آگوست, 2019

  • 27 آگوست

    درباره قتل سردار اسعد سوم به دستور رضا شاه

    درباره قتل سردار اسعد سوم به دستور رضا شاه درباره قتل سردار اسعد سوم به دستور رضا شاه مقاله ای است که به به قلم و کوشش محسن حیدری گردآوری گردیده ما در این مقاله به جزئیات قتل سردار اسعد سوم بختیاری می پردازیم در ادامه با ویکی بختیاری همراه …