تیتر خبرها

فرهنگ بختیاری ها ۱

فرهنگ بختیاری ها ۱ فرهنگ بختیاری ها ۱ فرهنگ آن چیزی است که مردم با آن زندگی می‌کنند. ادوارد تیلور فرهنگ را مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه از جامعهٔ خویش فرامی‌گیرد تعریف می‌کند. کوچ ایل بختیاری اگر چه در دهه‌های آغازینِ قرن حاضر گروه‌های بسیاری از ایل بختیاری …

توضیحات بیشتر »